ÄVENTYRSLAND


STÄNGT

2021


Ta hand
om er
& tvätta händerna!

HASSELA  ÄVENTYRSLAND

LOTTERI 2021
Dragning sker live på facebook återkommer med datum!

Vinnare meddelas via sms efter dragningen.


Se prislista nedan:


Hassela Äventyrsland håller stängt även sommaren 2021


Som liten ideell förening med begränsade resurser kan vi inte garantera en trygg och säker säsong under rådande omständigheter med de förutsättningar som finns för verksamheten idag.

Osäkerheten kring utvecklingen av Corona innebär också en ekonomisk risk för föreningen.

Men det är med oerhört tungt hjärta Hassela IF styrelse tagit beslutet att inte öppna badet i år.

 

Kombinationen av de generella regler som finns för att minska smittspridning och mer specifika rekommendationer från miljökontoret angående ytan i omklädningsrum ställer till det rent logistiskt eftersom dusch innan bad i poolen är nödvändigt för att anläggningen ska leva upp till de hygienkrav som ställs för bassängen. All organisation inom verksamheten sker på frivillig basis av privatpersoner och vår bedömning är att vi varken med ideella eller avlönade krafter klarar av att lösa detta i praktiken, med tillfredställande resultat.


Till det kommer osäkerheten om vilka regler som kommer gälla om en månad eller sex veckor. Om de ändras så att vi t.ex tvingas stänga i förtid riskeras föreningens ekonomi och med det kanske möjligheten att driva badet kommande säsonger, då initiala kostnader förblir desamma oavsett hur länge vi kan ha öppet.


Vi hoppas att med hjälp av frivilliga privatpersoner kunna se till att bryggorna och badplatsen vid stranden Hasselasjön är i ordning och tillgänglig hela sommaren, föreningen behöver just DIN hjälp med detta.


Med hopp om att komma tillbaka med kraft 2022 - utan alla dessa ovissa element vi tvingas brottas med till följd av Coronapandemin.

SIM

SKOLA

Simskola 2021 

INSTÄLLT

SENASTE NYTT

om vad som händer på HasselaÄventyrsland hittar du på vår Facebook-sida.


Där uppdaterar en handfull engagerade personer med bilder och info om allt från dagens väder till aktiviteter som pågår. Allt arbete sker ideellt men vi försöker satsa på framtiden genom att ordna med anställning av ungdomar på sommarjobb! Vi önskar alla en härlig, lekfull och fin sommar, som vi räknar med ska bli varm, solig och välbesökt!

I en tid då stress & stillasittande ökar hos både barn och vuxna känns det extra viktigt att satsa på aktivitet, avkoppling och vattenvana: något som det finns fantastiska möjligheter att främja under sommaren på Hassela Äventyrsland!


Hasselabadet drivs ideellt och för att kunna fortsätta behöver vi hjälp. Vi vill nu undersöka hur stort intresset är bland Hasselas barnfamiljer (m.fl) att ha anläggningen kvar även under kommande sommarsäsonger och bjuder in till diskussion; hur ska verksamheten se ut i framtiden?

Maila oss och bidra med förslag om du har för Badets framtid!

  

                      info@hasselaif.se


                                                                //BADSEKTIONEN

OM HASSELA ÄVENTYRSLAND


Här finns tre tempererade utomhusbassänger (25m, 12m samt liten plaskpool) omklädningsrum med duschar,  servering med kiosk och lättare luncher samt butik med barnkläder och badtillbehör. Trampbilsbanorna utgör ett roligt nöje för både stora och små; här finns fordonsmodeller och farkoster som passar alla åldrar och storlekar. Hoppborg, lekstugor,  sandlåda och ett litet område för naturlig lek, spel och andra aktiviteter  - här finns massa skoj för en sommardag, oavsett om solen strålar eller gömmer sig bakom regntunga moln!


Granne med badet finns Hassela Hembygdsgård med sina historiska  byggnader i fin miljö.

 

Badanläggningen drivs ideellt i regi av föreningen Hassela IF och både privatpersoner och företag bidrar på olika sätt till verksamheten. All eventuell vinst går tillbaka till drift av badanläggningen och förhoppningen är att kunna utveckla Hassela Äventyrsland i framtiden. 

Serveringen har tidiagre arrenderas av  entreprenörer men nu försöker vi få det att gå ihop ideellt med sommarjobbande ungdomar. För att kunna ha öppet hela sommaren (14 juni-18 augusti)  har vi i år 2019 bantat öppettiderna till två olika perioder; högsäsong som vanligt (vecka 27-31) och lågsäsong sommarlovsveckorna  för och efter det med måndag - fredag kl.11-17 


Skötsel av bassäng, uppvärmning gräsklippning etc hyrs in av Alltjänst sociala förening men allt annat arbete sker ideellt, tex administration av olika områden, inköp, bokföring, marknadsföring, entré, helgstäd av omklädningrum, jourtelefon etc..


Vi vill rikta ett stort TACK till alla som engagerat sig genom tiderna för  Hasselabadets överlevdad och utveckling! Hasselabadet invigdes 1969 och var från början kommunalt men såldes under 90-talet till privata aktörer och kort därefter  till Hassela IF. Verksamheten har därefter varit ideell och badanläggningen var på väg att förtäras av tidens tand. 2011 startades ett projekt med hjälp av stöd från EU, kommunen, företag  och enorma insatser av privatpersoners ideella arbetstimmar , som har resulterat i upprustning av i stort sett alla delar av anläggningen.

Nu drivs denna sommarpärla vidare ideellt där alla intäkter går till drift och skötsel och förhoppningar om att kunna investera i framtiden också!


Om du vill hjälpa till att förbättra Hassela Äventyrsland är du välkommen att bidra, ta kontakt med oss i badet-gruppen på info@hassela IF eller ring Maria på 0730 -413162!