HISTORIA

HISTORIA

 

Hasselabadet invigdes 1969 och var då kommunalt. På 90-talet såldes badanläggningen till privata aktörer och köptes seda av Hassela IF för att drivas i idéell regi.

Med få möjligheter till investering och upprustning såg Hasselabadet ut att gå en säker undergång till mötes. 2010 sattes en arbetsgrupp ihop för att undersöka möjligheterna till att denna sommarikon skulle kunna överleva, vilket resulterade i ett projekt finansierat med medel från Länsstyrelsens Landsbygdsprogram, EU-pengar via Leader, kommunen samt insatser från företag och eldsjälar i bygden, som fick arbetsnamnet Projekt Hassela Äventyrsland .

 

I maj både 2011 och 2012 ställde över 150 personer upp ideellt under en MAKE OVER helg, där flera områden började renoveras och rustas upp, vilket idag har lett till bl.a. nytt uppvärmningssystem med ny flispanna och tillhörande pannhus, nytt reningssystem för bassängen, nytt tak och fasad på både maskinrum och huvudbyggnad, nya omklädningsrum med duschar, en servering/butiksdel, nytt kök och föreningslokal, trampbilsbanor, lekområde samt ett stort soldäck mellan entré och bassäng m.m.

Tack till P-L Bergvik för nostalgibilder

Bergsjövägen 7B, 829 98 Hassela

 

tel: 070-584 63 95

e-post: info@hasselaif.se

MEDLEMSKAP Hassela IF

100:- / person

250:- / familj (m. barn under 18 år)

 

 

PRISER Hassela Äventyrsland

Dagsentré: 80:- / person

Säsongskort: 400:- / person

(300:- / HIF-medlem)

0-2 år gratis

Bg: 5475 - 0732

 

Swish: 123 213 78 00

Märk inbetalning med namn